Κύλιση κειμένου προς τα κάτω
Κύλιση κειμένου προς τα πάνω


2004 : Χωροταξική μελέτη τοπίου περιβάλλοντος χώρου της υποθαλάσσιας αρτηρίας Θεσσαλονίκης για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μελέτης- κατασκευής
Εργοδότης: High-Point Rendel














 

 

 




Made in Vertigo Studios